SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Đăng ký Khám bệnh trực tuyến

Thông tin bệnh nhân:Thông tin thân nhân:


Scroll To Top