SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

LIÊN HỆ


Điện thoại: {{sitePhone}}


Fax: {{siteFax}}


Email: {{siteEmail}}


Websites: {{siteUrl}}
Scroll To Top