SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Y tế Lâm Hà nhiệm kỳ 2022-2024

KẾ HOẠCH

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Y tế Lâm Hà nhiệm kỳ 2022-2024

       Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐTN ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đoàn huyện Lâm Hà về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên cơ sở và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lâm Hà lần thứ VIII NK 2022-2027.

       Căn cứ kế hoạch số 97/KH-ĐTN ngày 22/04/2022 của Chi đoàn TTYT huyện Lâm Hà về việc luyện tập, biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

        Nhằm bầu ra Ban chấp hành chi đoàn chính thức đủ năng lực lãnh đạo phong trào Đoàn thanh niên và đề ra phương hướng hoạt động, đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết của chi đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi đại hội:

 

Nguồn tin :


Scroll To Top