SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Đại hội đảng bộ TTYT huyện lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đảng bộ TTYT huyện lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đảng bộ TTYT huyện lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 126-KH/HU  ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà về “Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là một số hình ảnh về đại hội

 

Nguồn tin :


Scroll To Top