SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Đội bóng đá nữ TTYT Lâm Hà dành giải ba Futsal Nữ CNVC Huyện Lâm Hà 2018

Tham gia giải bóng đá Futsal nữ Công nhân viên chức lao động

                   Huyện Lâm Hà năm 2018

Căn cứ kế hoạch số 15/KHLT-LĐLĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Liên đoàn lao động và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Lâm Hà kế hoạch liên tịch tổ chức giải bóng đá Futsal nữ công nhân viên chức lao động huyện Lâm Hà năm 2018;

TTYT huyện Lâm Hà tham dự giải bóng đá mini Futsal Công nhân viên chức lao động năm 2018 :

- Nhằm tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao tinh thần thể thao, rèn luyện thân thể.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị và động viên cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công tác, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cơ quan.

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia thi đấu của đội bóng đá nữ TTYT Lâm Hà :

Nguồn tin :


Scroll To Top