SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Hội nghị cán bộ viên chức TTYT Lâm Hà năm 2015

         Thực hiện Nghị Định số 71/1998 –CP, ngày 9/8/1998 của Chính Phủ về việc ban hành Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT – TCCP – TLĐLĐVN, ngày 4/12/1998 của ban Tổ  chức cán bộ Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về nội dung và tổ chức Hội nghị CBVC trong cơ quan, Nghị quyết Lãnh đạo của Đảng ỦY Trung tâm Y tế.

         Ngày 16/01/2015, Trung tâm Y tế Lâm Hà đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. thanh phần tham dự hội nghị bao gồm các đồng chí Đảng ủy viên, Ban giám đốc, CTCĐCS, Bí thư chi đoàn, Phụ trách nữ công, trưởng ban thanh tra nhân dân.Các trưởng,  phó và tổ trưởng công đoàn các khoa, phòng, đội và mỗi khoa phòng bộ phận cử từ 2 đến 3 đại biểu tham dự hội nghị. Hội nghị đã tập trung bàn bạc thảo luận các nội dung sau :

  1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
  2. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014. Phát động thi đua và hưởng ứng thi đua năm 2015.
  3. Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân
  4. Báo cáo công tác tài chính năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015
  5. Thông qua đăng ký thi đua của cá nhân và tập thể năm 2015; Dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ. Qui chế bình xét thi đua và Qui chế hoạt động của cơ quan.
  6. Thông qua tổng hợp góp ý kiến của các bộ phận đóng góp vào các dự thảo. Giải trình và hỏi đáp tại chỗ các ý kiến phát sinh về các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Viên chức - Người lao động
  7. Thảo luận tham gia ý kiến vào các báo cáo
  8. Kết luận thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

        Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

Bác sỹ CKII Đoàn Minh Cương Giám Đốc TTYT Lâm Hà và ThS Trần Hữu Thành chủ tịch công đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Bác Sỹ Bùi Xuân Trường trưởng ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2014.

Bác sỹ CKII Đoàn Minh Cương Giám Đốc TTYT Lâm Hà

Toàn cảnh hội nghị tại hồi trường lớn TTYT Lâm Hà.

 

Nguồn tin : TTYT Lâm Hà


Scroll To Top