SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2016

Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2016

  Thực hiện Căn cứ công văn số 170/CĐYT ngày 24/11/2015 của Công đòan Ngành y tế Lâm Đồng về việc phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ năm 2016. Nhằm tạo điều kiện để triển khai thực hiện tốt Qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Ban Giám Đốc TTYT Lâm Hà phối hợp với BCH Công đoàn  cơ sở tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2016

                Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

Nguồn tin :


Scroll To Top