SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Hội Nghị Sơ Kế 6 Tháng Đầu Năm

Hội Nghị Sơ Kế 6 Tháng Đầu Năm

Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi hội nghị và công tác khen thưởng các khoa phòng, tập thể và cá nhân

Nguồn tin :


Scroll To Top