SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Tham gia thi đấu Hội thao cụm thi đua số 2 ngành Y tế Lâm Đồng năm 2023

Tham gia thi đấu Hội thao cụm thi đua số 2 ngành Y tế Lâm Đồng năm 2023

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thao của Khối thi đua số 2 trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng;

Trung Tâm Y tế Lâm Hà xây dựng kế hoạch tham gia Hội thao cụm thi đua số 2 như sau:

Mục đích

- Tiếp tục hướng ứng cuộc vận động" Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ Vĩ Đại".

- Triệu tập vận động viện tham gia tập luyện để chuẩn bị tốt cho việc thi đấu đạt thành tích cao;

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thao:

Nguồn tin :


Scroll To Top