SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

PHÒNG ĐIỀU ĐƯỠNGCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐIỀU ĐƯỠNG

 

  1. CHỨC NĂNG:

Phòng Điều dưỡng của TTYT huyện  là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT  là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

II.Nhiệm vụ

1.Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

2.Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

  1. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

4.Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

5.Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

6.Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.

7.Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

8.Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc TTYT.

 

III.TỔ CHỨC

  1. Các bộ phận

- Chăm sóc người bệnh.

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2.Lãnh đạo

- Trưởng Phòng.

Scroll To Top