SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Phòng Tổ chức - Hành chínhCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TC-HC

 1. CHỨC NĂNG:

Phòng tổ chức- Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, bảo vệ chính trị nội bộ trong đơn vị.

 1. NHIỆM VỤ:
 2. Căn cứ kế hoạch công tác của TTYT, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 3. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của TTYT, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 4. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 5. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 6. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 7. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 8. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 9. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 10. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
 11. cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 12. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị.
 13. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 14. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong đơn vị.
 15. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của đơn vị.
 16. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 17. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch
 18. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải y tế.
 19. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
 20. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong đơn vị.
 21. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
 22. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
 23. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong đơn vị để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

II TỔ CHỨC

 1. Các bộ phận

- Quản lý  nhân lực (lao động tiền lương, quản lý hồ sơ nhân lực, tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách, công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật).

Đào tạo cán bộ (quy hoạch cán bộ, kế hoach đào tạo).

- Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.

- Tiếp khách.

- Cung ứng vật tư thông dụng.

- Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.

- Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.

- Bảo vệ trật tự trị an.

2.Lãnh đạo

- Trưởng phòng.

- 1 - 2 phó trưởng phòng.

Scroll To Top