SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Về chúng tôi  • Quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Y tế Lâm Hà được thành lập theo quyết định số 290/QĐ/UB-TC, ngày 14 tháng 12 năm 1987 của UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sát nhập Bệnh viện Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng cùng với các phòng khám khu vực và một số Trạm y tế của Đức Trọng - Lâm Đồng. Tháng 12 năm 2004 tách 4 TYT xã và 01 Phòng khám ĐKKV cho huyện mới Đam Rông, hiện tại tổ chức và bộ máy của TTYT Lâm Hà gồm:  Ban giám đốc: 02 cán bộ. 04 phòng chức năng (Kế hoạch nghiệp vụ, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính, Phòng Điều dưỡng ); 01 bệnh viện hạng III có quy mô 90 gường bệnh (06 khoa lâm sàng, 01 khoa cận lâm sàng ); 02 phòng khám đa khoa khu vực; 02 Đội  (đội Y tế Dự phòng, đội CSSKSS) và 16 Trạm y tế xã, thị trấn.

     + TTYT có 01 Đảng bộ gồm 52 đảng viên, 01 công đoàn cơ sở gồm 290 đoàn viên, 01 chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gồm 44 đoàn viên.

+ Về tổ chức cán bộ: tổng số CBVC: 290, trong đó: Đại học và sau đại học: 22( 02 BSCK cấp II, 16 BSCK cấp I, 04 thạc sỹ ); Cao đẳng: 5; Trung học: 185; Sơ học và cán bộ khác: 21.

+ Cơ sở vật chất và trang thiết bị của các cơ sở y tế tiếp tục được đầu tư, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh theo phân tuyến.

 

Scroll To Top