SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Chấn chỉnh công tác khám sức khỏe

Số văn bản:

Ngày ban hành: 9/4/2019 10:55:08 AM

Ngày có hiệu lực: 9/4/2019 10:55:08 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19090412100.pdf

Scroll To Top