SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Chấn chỉnh công tác thanh toán các chi phí

Số văn bản:

Ngày ban hành: 8/7/2019 1:45:55 PM

Ngày có hiệu lực: 8/7/2019 1:45:55 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19080712390.pdf

Scroll To Top