SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Chuẩn bị tài liệu làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng

Số văn bản:

Ngày ban hành: 8/7/2019 3:30:09 PM

Ngày có hiệu lực: 8/7/2019 3:30:09 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19080716440.pdf huongdantaitt08.doc

Scroll To Top