SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

DANH MỤC CHUYỂN GIAO, HỖ TRỢ KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 NĂM 2017

Số văn bản:

Ngày ban hành: 2/20/2017 3:08:07 AM

Ngày có hiệu lực: 2/20/2017 3:08:07 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

Danh muc chuyen giao KT.xls

Scroll To Top