SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Đề nghị các trạm làm quyết toán giấy in quý 2 - 2017 theo mẫu

Số văn bản:

Ngày ban hành: 7/11/2017 9:23:09 AM

Ngày có hiệu lực: 7/11/2017 9:23:09 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

quyết toán giấy in.doc

Scroll To Top