SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Gấp: Phát hiện sớm và chẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dich viêm phổi cấp do Corona

Số văn bản:

Ngày ban hành: 1/24/2020 7:34:44 AM

Ngày có hiệu lực: 1/24/2020 12:00:00 AM

Ngày hết hạn: 1/24/2020 12:00:00 AM


Tải về:

s20012415450.pdf 92-phat-hien-som-va-chuan-bi-tot-viec-phong-chong-benh-dich-viem-phoi-cap-do-corona-vi-rut-moi-signed.pdf quyet-dinh-181-qd-byt-huong-dan-phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-do-virus-corona.doc 123-trien-khai-qđ-156-byt-signed.pdf

Scroll To Top