SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của HDdND tỉnh Lâm Đồng

Số văn bản:

Ngày ban hành: 12/20/2019 9:39:25 AM

Ngày có hiệu lực: 12/20/2019 12:00:00 AM

Ngày hết hạn: 12/20/2019 12:00:00 AM


Tải về:

huong-dan-th-tt-14_2019_nq-156_2019.docx

Scroll To Top