SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Lạt - Lâm Đồng (03/4/1975-03/4/2015) và Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/31/2015 11:04:11 AM

Ngày có hiệu lực: 3/31/2015 11:04:11 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

HD tuyen truyen ky ... Lam Đong.rar

Scroll To Top