SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin

Số văn bản:

Ngày ban hành: 6/11/2019 10:13:11 AM

Ngày có hiệu lực: 6/11/2019 10:13:11 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19061110480.pdf 7787_QLD_CL.pdf

Scroll To Top