SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Hà

Số văn bản:

Ngày ban hành: 9/10/2018 10:42:44 AM

Ngày có hiệu lực: 9/10/2018 10:42:44 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

KH ATTP Tet Trung thu 2018.doc

Scroll To Top