SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Kế hoạch chỉ đạo tuyến quý I/2020

Số văn bản:

Ngày ban hành: 2/10/2020 3:22:11 AM

Ngày có hiệu lực: 2/10/2020 12:00:00 AM

Ngày hết hạn: 2/10/2020 12:00:00 AM


Tải về:

s20021011350.pdf

Scroll To Top