SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2016-2020

Số văn bản:

Ngày ban hành: 7/13/2016 8:04:14 AM

Ngày có hiệu lực: 7/13/2016 8:04:14 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

scan_0001.pdf

Scroll To Top