SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Kế hoạch kiểm tra công tác y tế năm 2019

Số văn bản:

Ngày ban hành: 9/24/2019 11:21:31 AM

Ngày có hiệu lực: 9/24/2019 11:21:31 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

KH KIEM TRA CUOI NAM 2019.doc

Scroll To Top