SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Kế hoạch tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em

Số văn bản:

Ngày ban hành: 7/10/2019 3:29:37 PM

Ngày có hiệu lực: 7/10/2019 3:29:37 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19071016430.pdf

Scroll To Top