SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Kế hoạch tập huấn trích chuyển dữ liệu điện tử đến cổng BHXH Việt Nam

Số văn bản:

Ngày ban hành: 6/7/2018 10:45:57 AM

Ngày có hiệu lực: 6/7/2018 10:45:57 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

SKM_454e18060711380.pdf

Scroll To Top