SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH Tham gia giải bóng đá mini 5 người trong khối thi đua số 2 các đơn vị Y tế tuyến huyện thuộc Sở Y tế Lâm Đồng năm 2018

Số văn bản:

Ngày ban hành: 7/13/2018 7:36:39 AM

Ngày có hiệu lực: 7/13/2018 7:36:39 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

KE HOACH BÓNG đá.docx

Scroll To Top