SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Kế hoạch thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh

Số văn bản:

Ngày ban hành: 1/17/2020 3:57:58 AM

Ngày có hiệu lực: 1/17/2020 12:00:00 AM

Ngày hết hạn: 1/17/2020 12:00:00 AM


Tải về:

s20011712110.pdf

Scroll To Top