SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH Thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Ngành Y tế huyện Lâm Hà

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/5/2019 4:23:41 PM

Ngày có hiệu lực: 3/5/2019 4:23:41 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

Ke hoach chuong trinh nghi su 2030 new.doc

Scroll To Top