SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/2/2017 3:10:27 AM

Ngày có hiệu lực: 3/2/2017 3:10:27 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

02.doc

Scroll To Top