SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH Tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho công dân nhập ngũ Và phục vụ hội trại tòng quân năm 2019

Số văn bản:

Ngày ban hành: 2/11/2019 4:14:22 PM

Ngày có hiệu lực: 2/11/2019 4:14:22 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

kế hoạch giao nhận quân 2019.doc

Scroll To Top