SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2017

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/31/2017 12:37:59 AM

Ngày có hiệu lực: 3/31/2017 12:37:59 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

KE HOACH Thang cong nhan 2017.doc

Scroll To Top