SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp, cơ sở vui chơi giải trí huyện Lâm Hà năm 2017

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/31/2017 12:50:48 AM

Ngày có hiệu lực: 3/31/2017 12:50:48 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

KH TT DNVCGT.doc

Scroll To Top