SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” NĂM 2019

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/19/2019 9:23:41 AM

Ngày có hiệu lực: 3/19/2019 9:23:41 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

Kế hoạch Thực hiện đổi mới PCTĐPV 2019 (1).docx

Scroll To Top