SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

KH thuc hien chi thi cua BTV HU ve chan chinh ky cuong, phat huy trach nhiem, day manh CCHC, cai thien moi truong dau tu, phat trien doanh nghiep

Số văn bản:

Ngày ban hành: 3/1/2019 4:11:53 PM

Ngày có hiệu lực: 3/1/2019 4:11:53 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

Doc2.doc

Scroll To Top