SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí

Số văn bản:

Ngày ban hành: 4/22/2019 3:54:32 PM

Ngày có hiệu lực: 4/22/2019 3:54:32 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19042217070.pdf

Scroll To Top