SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Khoa Dược: Danh sách thuốc ánh xạ của các trạm.

Số văn bản:

Ngày ban hành: 12/5/2017 8:11:00 AM

Ngày có hiệu lực: 12/5/2017 8:11:00 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

thuoc .xls

Scroll To Top