SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Kính gửi TYT KH của UBND Huyện, các đơn vị căn cứ xây dựng kế hoạch của TYT

Số văn bản:

Ngày ban hành: 2/12/2020 3:14:59 AM

Ngày có hiệu lực: 2/12/2020 12:00:00 AM

Ngày hết hạn: 2/12/2020 12:00:00 AM


Tải về:

25-kh-signed-1-.doc

Scroll To Top