SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Lịch kết chuyển phần mềm Viettel His 2019

Số văn bản:

Ngày ban hành: 1/6/2020 1:38:21 AM

Ngày có hiệu lực: 1/6/2020 12:00:00 AM

Ngày hết hạn: 1/6/2020 12:00:00 AM


Tải về:

ketchuyen.pdf

Scroll To Top