SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

NGHỊ QUYẾT CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2015

Số văn bản:

Ngày ban hành: 2/3/2015 8:43:57 AM

Ngày có hiệu lực: 2/3/2015 8:43:57 AM

Ngày hết hạn:


NGHỊ QUYẾT CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2015

Tải về:

Nghi quyet.doc

Scroll To Top