SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Số văn bản:

Ngày ban hành: 11/20/2018 9:34:09 AM

Ngày có hiệu lực: 11/20/2018 9:34:09 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

mau bổ sung lý lịch.doc

Scroll To Top