SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và các hoạt động chuyên môn và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018

Số văn bản:

Ngày ban hành: 4/24/2018 9:42:22 AM

Ngày có hiệu lực: 4/24/2018 9:42:22 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

KH NGHI LE.docx PHUC LUC.docx

Scroll To Top