SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Số văn bản:

Ngày ban hành: 9/3/2019 3:34:59 PM

Ngày có hiệu lực: 9/3/2019 3:34:59 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19090316500.pdf

Scroll To Top