SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Thông báo đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp VC ngành y tế

Số văn bản:

Ngày ban hành: 9/11/2019 9:14:29 AM

Ngày có hiệu lực: 9/11/2019 9:14:29 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19091110300.pdf

Scroll To Top