SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Thông Báo Đóng bảo hiểm năm 2017

Số văn bản:

Ngày ban hành: 6/7/2017 2:02:11 AM

Ngày có hiệu lực: 6/7/2017 2:02:11 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

thongbao.doc

Scroll To Top