SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Thông báo kết quả bình bệnh án tháng 08/2019

Số văn bản:

Ngày ban hành: 8/16/2019 10:59:57 AM

Ngày có hiệu lực: 8/16/2019 10:59:57 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19081612150.pdf

Scroll To Top