SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

THÔNG BÁO NÂNG GIÁ DVKT THEO TT37

Số văn bản:

Ngày ban hành: 4/23/2017 11:19:37 AM

Ngày có hiệu lực: 4/23/2017 11:19:37 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

thông báo.doc gia dmkt 24_04.xls

Scroll To Top