SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Thông Báo Về Phần Mềm VAS

Số văn bản:

Ngày ban hành: 8/22/2016 10:40:32 AM

Ngày có hiệu lực: 8/22/2016 10:40:32 AM

Ngày hết hạn:


Tải về:

Thông Báo.doc

Scroll To Top