SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Thông báo về việc đo may trang phục y tế năm 2019

Số văn bản:

Ngày ban hành: 7/15/2019 3:09:34 PM

Ngày có hiệu lực: 7/15/2019 3:09:34 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

S19071516240.pdf

Scroll To Top